Mogata

Mogata, Sagene, bydel Sagene, fra Uelands gate til Maridalsveien. Oppkalt 1879 etter Moløkken. Hovedsakelig leiegårder fra 1930-årene og fremover.

Bygninger m.m.:

2a-4c. To av blokkene i Voldsløkka borettslag.

5. Sjuetasjes boligblokk fra 1980, del av borettslaget Sageneterrassen, der også Kristiansands gate 12 er med.

8, 12, 16 og 18. Fire fireetasjes blokker som tilhører Mogaten borettslag, et selvstendig borettslag tilknyttet OBOS, med 78 leiligheter, fullført 1959–60 (ark. Chr. Størmer). Nr. 16 og 18 er tilbygd boligkomplekset Bjølsenborgen.

16. På denne adressen lå tidligere en leiegård, litt vest for den nye blokken som er bygd i forlengelse av Kongsvingergata 7, nå parkeringsplass. I første etasje bodde i de første krigsårene den jødiske snekkeren Herman Samersav (1888–1942), død av hjerteinfarkt i Sverige i september 1942. Han var gift med Anna (f. Waselinsky 1889). De hadde 6 barn: Fanny (f. 1907) som bodde i Bjerregaards gate 68, var gift med Moritz Steinsapir og hadde sønnen Arne Willy (f. 1937), Nonny (32 år i mars 1942) som bodde i USA, Leon (f. 1913) som bodde i Casparis gate 4 og var gift med Else Kristiansen, Rackel (f. 1916) som var spinnerske på Seildugsfabrikken, Rudolf (f. 1919) som var jordarbeider og William (f. 1926) som var altmuligmann. Sammen med datteren Rackel og sønnene Rudolf og William (f. 1926) ble Anna Samersav deportert med Donau 26. november 1942. Like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember ble hun og Rachel drept i gasskammer. Rudolf og William døde i januar 1943. Datteren Fanny, svigersønnen Moritz Steinsapir og barnebarnet Arne Willy ble deportert samtidig. Fanny og Arne Willy ble drept i gasskammer like etter ankomsten. Moritz døde i januar 1943. Leon var internert på Berg fra desember 1942 til freden i 1945. Fire snublesteiner er satt ned til minne om Rackel, Anna, Rudolf og William Samersav