Mor Go’hjertas vei

Mor Go’hjertas vei, Bjølsen, bydel Sagene, blindvei nordøstover fra krysset Maridalsveien/Sarpsborggata. Oppkalt 1947 etter en dame som hadde matvarebutikk i strøket, som var så gavmild og hjelpsom overfor fattige at hun ble kalt «Mor Go’hjerta». Boliggate med blokkbebyggelse; flere av bygningene hadde tidligere adresse til Maridalsveien.

Bygninger m.m.:

10–12–14 og 16–18–20. To femetasjes OBOS-blokker, borettslaget Nordvoll, med til sammen 60 leiligheter, innflytting februar–juli 1950 (ark. Victor Schaulund).

11–13–15 og 17–19–21. To femetasjes blokker fra 1957 med til sammen 65 leiligheter, OBOS-borettslaget Bjølsenhagen, opprinnelig personalboliger for ansatte i Oslo Sporveier (ark. Victor Schaulund).

22 (tidl. Maridalsveien 215). Akerselva sykehjem, innviet 2002 med 133 plasser. Blokken er en tidligere kommunal boligblokk fra 1958 i åtte etasjer. Her var det 167 leiligheter, de fleste trygdeboliger, men også ca. 80 leiligheter utleid til studentboliger. Det var store sosiale problemer knyttet til gården i 1990-årene som førte til at den ble fraflyttet og senere ombygd til sykehjem.

23. Femetasjes boligblokk, tidligere Bjølsen servicesenter. På begynnelsen av 2000-tallet stod en stor del av blokken tom. Høsten 2004 ble blokken okkupert, men husokkupantene ble kastet ut våren 2005. Gården deretter solgt til private og rehabilitert.