Mortensrud skole

Mortensrud skole, Lofsrudhøgda 195, barneskole (1–7), tatt i bruk 1986 (ark. Hans Grinde). Ny gymsal 2000. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 418 elever, 80 % av elevene har vedtak om særskilt norskopplæring. Mortensrud Skolekorps ble stiftet 22. nov. 1988.