Lofsrudhøgda

Lofsrudhøgda, Lofsrud, bydel Søndre Nordstrand, blindvei vestover fra Lofsrudveien. Navn vedtatt 1986, veien ligger i det høyeste terrenget på gården Lofsruds grunn.

Bygninger m.m.:

195. Mortensrud skole.

210. Lofsrud skole.

229. Myanmar Christian Church Oslo.