Mosse Jørgensens plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Mosse Jørgensens plass sett sydover med Lakkegata og Lakkegata skole til venstre. Foto: Helge Høifødt

Mosse Jørgensens plass, Sofienberg, bydel Grünerløkka, plassen foran Lakkegata skole mellom Lakkegata og Trondheimsveien. Oppkalt 2011 etter pedagogen Mosse Jørgensen (1921–2009); hun var en av initiativtakerne til Forsøksgymnaset, som holdt til på Lakkegata skole 1976–91. I 2018 ble plassen omgjort til en del av skolens skolegård med diverse lekeapparater.

Plassen ble opprinnelig skjenket byen av Christian Schou i 1855, og Selskabet for Christiania Byes Vel fikk opparbeidet den som en liten park. Kommunen forsømte imidlertid sitt vedlikeholdsansvar, og den ble etter hvert liggende brakk. I 1913 tilbød selskapet seg igjen å sette plassen i stand, mot at kommunen overtok ansvaret for fremtidig vedlikehold. Slik ble det, og plassen ble så igjen istandsatt, og fikk nå navnet «7. junis plads». Dette navnet gikk etter hvert i glemmeboken, og på folkemunne fikk plassen kallenavnet «Strykejernet» pga. trekantformen.