Myrahagen

Myrahagen, SageneTorshov, bydel Sagene, boligområde på høyden øst for Myrens Verksted. Her lå tidligere bedriftens direktørbolig. I annen halvdel av 1930-årene ble det her bygd fire femetasjes OBOS-blokker, lagt som lameller med grøntarealer mellom blokkene på funkismaner, innflytningsklare 1938. Blokkene som til sammen har 179 leiligheter, tilhører Myrahagen borettslag med adresser til Bentsebrugata. Opprinnelig var det gangvei ned til Myrens Verksted, legekontor og en melkebutikk ut mot Bentsebrugata.