Myrtjernet

Myrtjernet, langstrakt vann i Nordmarka, sør for Helgeren, 339 moh, regulert 3 m, demning fra 1926.

Elven mellom Myrtjern og Gåslungen (285 moh) kalles «Myrtjernelva.»

Det går skiløype langs tjernets vestside, men forholdene på selve vannet er ofte dårlige med usikker is pga. vannføring gjennom en gammel tunnel fra Helgeren.