Gåslungen

Gåslungen, av fuglenavnet villgås, innsjø i Nordmarka, 0,25 km2, 285 moh, nordvest av Øyungen med Rottungen like ved i vest, regulert 2 m. Demning fra 1918. Gåslungen har tilløp fra Rottungen og Myrtjern. Det går skiløype over Øyungen, Gåslungen, Rottungen og videre til Bjørnholt.

Plassen Gåslungen er en Løvenskioldplass mellom vannene Rottungen og Gåslungen, 310 moh, 50 daa jord. En av de eldste plassene i Nordmarka, muligens ryddet av finner på 1600-tallet. I matrikkelen 1723 kalles plassen Rottungen og hører under Liggeren. 1739 er den nevnt som plass under Kamphaug. Tidligere var det her serveringssted for skiløpere, nå bolig.