Liggeren

Liggeren, plass i Nordmarka, Løvenskioldplass nord for Kalven i Øyungen, på veien mellom Gåslungen og Tømte. 328 moh, 66 daa jord, for det meste tilplantet. Liggeren var antakelig en av de tre første bebodde plassene i Nordmarka. I sin tid var den seter for gården Haug (Schultzehaugen) ved Gamle Aker kirke.

Plassen har navn etter Niels Ligger, som i 1664 var leilending under eieren av skogene i Nordmarka og Maridalen, Johan Garmann. «Ligger» i datidens språkbruk var en slottsfogd eller slottsforvalter. Den kjente tegneren Olaf Gulbransson (1873–1958) giftet seg 1897 med datteren på Liggeren, Inga Pauline Liggeren (1875–1954). Stedet brukes nå som feriested.