Schultzehaugen

Schultzehaugen, opprinnelig en gård på vestsiden av Akerselva, ved Maridalsveien, nedenfor Gamle Aker kirke. Den tilhørte i middelalderen Nonneseter kloster og het egentlig Haugen. 1520 ble den forpaktet av bergmester Bartholomæus Pantgartner, som var driftsleder i gruven ved Gamle Aker kirke. Etter reformasjonen ble gården disponert av Kongens sagmester, 1668 ble den solgt til Nils Toller d.y. Gården ble senere delt i to, og oppkalt etter Jens Schultz som kjøpte Nedre Schultzehaugen i 1767. Området var lenge eid av Kirkens Bymisjon; 2001–04 ble den eldre bygningsmassen rehabilitert og tilbygd, og det ble oppført to nye blokker langs Hauchs gate, sør for Waldemars hage (ark. Arcasa arkitekter). Bygningsmassen har 210 leiligheter, organisert i 5 sameier.

1. Øvre Schultzehaugen, Maridalsveien 33, fradelt 1756, to våningshus i mur fra ca. 1860 bevart, en stall fra samme tid ble revet i 1990-årene. Indremisjonen kjøpte eiendommen 1896 og drev den som Hjem for fattige arbeidsløse til 1916, fra 1917 som aldershjem. Opptil 100 mann kunne her ha jobb med vedhugging, og vedlagrene ble så store at de kunne dekke en god del av byens behov. Virksomheten, som holdt til i en lang trebygning langs Maridalsveien, varte til midten av 1950-årene, da Sosialbygget (Maridalsveien 33 L og M) ble reist her. Til da hadde det vært aldershjem i den gamle bebyggelsen på Schultzehaugen og et hus med adresse til Hauchs gate. Frem til 2003 var dette hovedkontor for Kirkens Bymisjon.

2. Nedre Schultzehaugen, Maridalsveien 29. Gården, som er revet, lå der Oslo Lysverkers store tre etasjes lagerbygning ble oppført 1938. Eiendommen ble solgt fra Oslo Energi til staten, nå om- og påbygd til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Ved Schultzehaugen ble det drevet tre teglverk; Øvreverket, Mellemverket og Nedreverket. Hovedbygningen på øvre Schultzehaugen var direktørbolig ved teglverkene.