Kamphaug

Kamphaug, tidligere Løvenskioldplass i Nordmarka mellom Skjærsjøen og Fagervann, tidligere også kalt «Abbedskog», 400 moh, 48 daa jord, tilplantet. Plassen lå høyt og fritt med utsyn sørover mot fjorden. Den siste forpakter forlot Kamphaug rundt 1967, og plassen var senere utleid til Norsk Trekkhundklubb. Plassen var et av de mest verneverdige kulturminnene i Nordmarka før våningshuset brant ned i 1989. Etter brannen ble også de andre bygningene på plassen jevnet med jorden.

Nordvest for Kamphaug ligger Kamphaugåsen, 390 moh.

Kamphaug sag ble anlagt i Skjærsjøelva, rett nedenfor Skjærsjødammen, og ble i 1738 flyttet til Nydalen.