Nationaltrykkeriet & Forlagsbokbinderiet

Nationaltrykkeriet & Forlagsbokbinderiet, grafisk bedrift som hadde lokaler i egen gård i Stensberggata 29. Bedriften som var et famileieaksjeselskap, var etablert i 1907 av Axel Schmidt (1863–1931). Den drev boktrykkeri og bokbinderi. Disponenter var i mange år brødrene Axel L. Schmidt (1895–1963) og Lauritz Schmidt (1897–1970).