Naturforhold

Naturforhold i Oslo. De sentrale delene av Oslo ligger i en «gryte» innerst i Oslofjorden, helt omgitt av skogkledde åser i vest, nord og øst (Nordmarka, Lillomarka, Østmarka), og med fjorden som «ansikt» mot sør. Lysakerelva danner grense mot Bærum i sørvest, nedre del av Gjersjøelva er grense mot Nordre Follo i sørøst. Gjennom de sentrale deler av Oslo renner Akerselva, Alna og en rekke mindre elver og bekker som for en stor del er overhvelvet i de tettbebygde områdene. Byens geografiske «midtpunkt» ligger like nord for Svartkulp øst for Sognsvann i Nordmarka; det høyeste (og nordligste) punktet er Kirkeberget, på grensen mot Lunner kommune, 631 moh.

Geografiske forhold

Arealet etter   høyde over havet   km2 prosent
0–80 moh          39,6 8,7
81–160 moh  85,7 18,9
161–240 moh 95,6 21,0
241–320 moh 66,5 14,7
321–400 moh 89,9 19,8
401–480 moh 62,0 13,7
481–560 moh 13,6 3,0
over 560 moh 1,1 0,2
Totalt 454,0 100
Areal øyer         2,6 0,6
Areal fastland 451,4 99,4
Arealbruk
Dyrket mark 8,8 1,3
Produktiv skog 287,5 65,0
Myr 8,9 1,6
Antall øyer: 40
Antall ferskvann 343
Strandlinje fastland km: 39,4
Strandlinje øyer km: 38,8
Høyeste punkt: Kirkeberget 631 moh
Lengste vassdrag: Akerselva/Nordmarksvassdraget 47 km
Største øy: Malmøya 0,56 km2
Største vann: Maridalsvannet 3,91 km2