Neubergløkken

Neubergløkken, byløkke ved nåværende Neuberggata, navn etter eieren, kjøpmann Neuberg. Kjøpt 1856 av Aker kommune til kommunalt sykehus som ble drevet 1871–93. Utparsellert til boligstrøk i 1890-årene.