Nils Collett Vogts vei

Nils Collett Vogts vei, Voksen, bydel Vestre Aker, fra Ankerveien til Aslaug Vaas veg. Oppkalt 1963 etter forfatteren Nils Collett Vogt (1864–1937), som bl.a. skrev Oslo-sangen. De fleste veiene i området har navn etter norske lyrikere. Ved Ankerveien lå Voksen dampsag, i drift til midten av 1930-årene. Fra Nils Collett Vogts vei går blindveien Wildenveybakken nordvestover.

17a. Villa oppført 1964 av og for arkitekt Kjell Lund (1927–2013).