Nils Houges turvei

Nils Houges turvei, turvei fra Bygdøy via Frognerparken og Frøen til Sognsvann. Navn 1998 etter Nils Houge (1901–93), som hadde stor betydning for utviklingen av Oslos turveinett.