Nordisk Institutt for Scene og Studio AS

Nordisk Institutt for Scene og Studio AS, NISS, tidligere privat utdanningssenter på fagskole- og høyskolenivå, også med kurs av kortere varighet. Den lå i Christian Krohgs gate 2. Skolen var en sammenslåing fra 1996 av Norsk Lydskole AS (stiftet 1984) og Film og TV-akademiet AS (etablert 1995). Videre ble Oslo Kunstfagskole AS, etablert 1985, en del av skolen fra 2000, og fra 2003 gikk Frisørbransjens Utdanningssenter inn i skolen. NISS ble senere en del av Avdeling for kunstfag ved Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio.

I august 2018 ble Westerdals Oslo ACT og Høyskolen Kristiania fusjonert. Det nye instituttet for scenekunst, musikk og studio heter nå Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio.