Nordpolen skole

Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1 på Sandaker, barne- og ungdomsskole (1–10). Skolebygget er fra 1959 (ark. Finn Bryn), og var tidligere framhaldsskole og realskole, senere ungdomsskole. I perioden 1984 til 2011 holdt Sandaker videregående skole til i bygningen.

I 2011 ble elevene overflyttet til den nye Nydalen videregående skole. Skolebygningene gjennomgikk en omfattende ombygging og rehabilitering, og skolen gjenåpnet i august 2012 under navnet Nordpolen skole, oppkalt etter Nordpolen. Skolen har et byomfattende spesialpedagogisk tilbud for elever med autismespekterforstyrrelser. Den har et nært samarbeid med Aktivitetsskolen (skolefritidsordningen). I skoleåret 2018/19 hadde skolen 583 elever.