Nordstrand politistasjon

Nordstrand politistasjon, tidligere politistasjon som hadde adresse Mosseveien 188. Den ble opprettet i 1890 og kunne da ta i bruk en ny, halvannen etasjes bygning (ark. Nils Bay). Politistasjonen som frem til 1949 hørte under Aker politikammer, hadde i den første tiden også brannberedskap i form av brannvogn, brannsprøyte m.m.

Stasjonen ble nedlagt i 1967 og de ansatte overført til Manglerud politistasjon. Etter å ha stått tom noen år etter nedleggelsen, ble den brukt til bolig til den ble revet i 1987. Huset som lå på en høy forstøtningsmur på oversiden av Mosseveien, ble sammen med flere andre hus her revet i forbindelse med utvidelse av veien.