Norske Intelligenz-Seddeler

Norske Intelligenz-Seddeler, Norges eldste avis, utkom med sitt første nummer mai 1763 i Christiania. Avisen ble grunnlagt av boktrykker S. C. Schwach. Den utkom i begynnelsen en gang i uken og inneholdt hovedsakelig underholdende og belærende stoff og avertissementer. Først ca. 1814 begynte avisen å omhandle samtidens politiske begivenheter.

I 1815 ble bladet solgt til Christiania Opfostringshus («Waisenhuset»), og herfra ble det utgitt til 1882 som et slags halvoffentlig kunngjøringsorgan. Fra 1830 utkom det alle hverdager. Blant dets redaktører var Anton Schjødt (1834–57), Siegwart Petersen (1861–78) og Hartvig Lassen (1880–83). Ved opprettelsen av den offisielle Norsk Kundgjørelsestidende 1882 mistet avisen sitt vesentlige økonomiske grunnlag.

I 1883 gikk bladet over til et privat interessentskap, som la det om til å bli en nyhetsavis. I 1890 ble det overtatt av Hjalmar Løken, som politisk organ i utpreget venstreretning. Avisen ble i noen år oppfattet som organ for regjeringen Gunnar Knudsen. Den opphørte endelig i 1920 og gikk opp i Verdens Gang.