Norske Selskab

Norske Selskab, Det, Akersgata 18, litterær og patriotisk forening stiftet i København 1772, med egen avdeling i Oslo fra 1817. Opprinnelig hadde selskapet til formål å bli et litterært selskap etter moderselskapets mønster med versprotokoll etc., og det var det også en tid, men etterhånden gikk det over til å bli en selskapelig klubb. Selskapet reiste i 1885 bysten av Johan Herman Wessel på Wessels plass. Selskabet utgav «Poetiske samlinger» (1922) og «Norske Selskabs Verseprotokoll» (1935). Norske Selskab hadde siden stiftelsen lokaler på flere steder i byen, siden 1873 på den nåværende adressen.

Den nåværende bygningen ble oppført for Det Norske Selskab og Læseselskabet Athenæum 1873 (nordre del) og 1883 (søndre del), ark. Paul Due og Bernhard Steckmest; den het opprinnelig «Klubbygningen Athenæeum». Leseselskapet ble oppløst 1916, men navnet har senere både blitt brukt om bygningen og om det stykket av gaten som fører forbi gården ved Wessels plass.

En lignende forening, men med mer vekt på selskapelige samvær var Den Venskabelige Forening Af 1846.