Odd Bergs Tankrederi A/S

Odd Bergs Tankrederi A/S, tidligere skipsrederi grunnlagt i 1929 av Odd Berg (1894–1973), som både var disponent og styre. I slutten av 1930-årene disponerte rederiet tre motortankskip, som alle gikk tapt under krigen, men allerede i desember 1945 hadde rederiet kontrahert fire nye skip, og i midten av 1950-årene hadde rederiet fem motortanksip og to tørrlastskip samt fem skip under bygging i Sverige. Ved inngangen til 1970-årene hadde rederiet syv skip og hadde kontrahert fem store tankskip. Rederiet fikk alvorlige problemer i de følgende årene, og i 1977 hadde det kun tre skip igjen. I 1978 dannet rederiet sammen med Hjalmar Bjørges Rederi A/S Berg & Bjørge, fra 1979 Bjørge Shipping. Våren 1982 ble det siste av rederiets store tankskipet solgt til Fearnley & Eger. Rederiets siste kontrahering var tankskipet «Kollbjørg», levert 1983. Det dårlige markedet og stigende dollarkurs gjorde at driften av skipet ikke ble lønnsom, og det måtte leveres tilbake til kreditorene i 1985, og med det forsvant Odd Bergs rederi etter 56 år.

Redderiflagget var sort med en hvit oval i midten med en gjenfylt sort B; også skipenes skorsteiner var sorte med den hvite ovalen med den gjenfylte B'en i midten. De fleste av rederiets skip hadde navn som begynte Koll: «Kollgeir», «Kollskegg», «Kollbjørg» osv.

Før krigen hadde rederiet kontorer i tredje etasje i Karl Johans gate 1, senere i Solplassen 1, nå Kronprinsesse Märthas plass 1.

Odd Berg, som bodde i Tennisveien 7 på Slemdal, var motstandsmann under krigen og måtte flykte til Sverige i 1941. Villaen hans ble rekvirert av tyskerne og brukt som Gestapos representasjonsbolig under okkupasjonen. Her bodde bl.a. Helmuth Reinhardt, Gestapo-sjef i Norge fra begynnelsen av 1942. Berg innehadde en rekke verv innen shipping- og næringslivsorganisasjoner, 1942–45 var han assisterende direktør i Nortraship i London. Han mottok flere utmerkelser, og han var æresmedlem i Njård.