Ola Narr

En blomstereng etablert på Ola Narr i 2018 som del av prosjektet «Spirende Oslo». - Foto Alicia Fagerving / Creative Commons

Ola Narr, område sørøst for Carl Berners plass, bydel Grünerløkka, navn på kollen, også kalt Solhaug, som er det høyeste punktet på gården Tøyens eiendommer. Også navn på gate fra Finnmarkgata til Frydens gate, der Ola Narr borettslag ligger. Området er dels bebygd med blokker, dels friområde med bl.a. en hoppbakke med et murt steinhopp. Bakken, kalt «Olabakken», som tidligere var Sørli Idrettsforenings bakke, har ikke vært i bruk siden rundt 1970. I 1948 og -49 arrangerte Sørli underholdningshopprenn i bakken 17. mai med tilkjørt snø fra Finse. De populære rennene samlet store antall tilskuere.

I fjellet her er det flere store tilfluktsrom.

Navnet «Ola Narr» kommer av et kallenavn på Ole Arnesen, født i Gol i Hallingdal 1803, kom til Christiania etter konfirmasjonen, og ble ansatt som løpegutt hos grev von Platen, den siste svenske stattholder i Norge. Senere ble han kammertjener for grevinnen, som krevde at han skulle gå i silkebukser og lakksko i og utenfor tjeneste. Påkledningen gav opphav til klengenavnet. Etter at stattholderen hadde forlatt landet, startet han høkervirksomhet og restaurant i Vaterland, flyttet senere til Tøyen, der han forpaktet hele jordarealet av Universitetet. Han glemte ikke sine fine vaner, også som gårdbruker på Tøyen gikk han med skinnende hvitt «kalvekryss». Dermed ble Ole Arnesens kallenavn knyttet til Tøyen-området. Han flyttet fra Tøyen til Frogner da den botaniske hage ble utvidet, og drev jordbruk ved Nordraaks gate til han døde.

Ola Narr borettslag, OBOS-borettslag med 6 blokker sør for Frydens gate og øst for Finnmarkgata, adresser Frydens gate 1–3 og Ola Narr 1–11 og 2–22. Blokkene har fra 3 til 5 etasjer, er dels pusset, dels kledd med tegl. De ligger plassert rundt et friområde med lekeplass og flaggstang, og har store grøntområder i øst og sør, innflytting fra 1948 (ark. Hougen, Pedersen, Viksjø og Jørgen). Borettslaget ble stiftet som Nordre Tøyen borettslag 1949 med 204 leiligheter, senere skiftet navn til Ola Narr borettslag .