Olaf Bergs skole

Olaf Bergs pikeskole, en tidligere høyere pikeskole, grunnlagt som frk. Falsens pikeskole 1866. Etter Elise Falsens død 1876 ble skolen drevet videre av frøken Fredrikke Maurer (1844–1932), i hvis tid skolebygningen i St. Olavs gate 29 ble bygd (1880). Olaf Berg (1859–1910) overtok skolen 1891, og den fikk da hans navn. Skolen ble ført videre etter hans død av hans enke fru Christiane Berg, den ble nedlagt i 1918.