Falsens pikeskole

Falsens pikeskole, Frøken Falsens pikeskole, en tidligere høyere pikeskole, grunnlagt 1866 av Christian Magnus Falsens datter Elisabeth (Elise) Falsen (1820–76), og drevet av henne og søsteren Marthe. Etter Elise Falsens død ble skolen drevet videre av føken Frederikke Maurer (1844–1932) til 1891, deretter av Olaf Berg (1859–1910). Etter å ha holdt til i Klingenberggaten 7, hadde skolen fra 1873 lokaler i St. Olavs gate 7. I 1880 kunne Fredrikke Maurer flytte den til sin nye bygning i St. Olavs gate 29. Olaf Bergs skole, som den het fra 1891, ble nedlagt 1918.