Olaf Schous vei

Olaf Schous vei. Foto: Trond Strandsberg / Creative Commons

Olaf Schous vei, Sinsen, bydel Grünerløkka, fra Sinsenveien til Båhusveien i Sinsenbyen. Oppkalt 1938 etter kunstmesenen, grosserer Olaf Fredrik Schou (1861–1925) fra Sinsen gård.

Bygninger m.m.:

5. En del av en femetasjes blokk i Sinsenbyen. Her bodde i de første krigsårene jødiske Robert Kermann (f. 1918), sigarselger, gift med Lotte (f. Rechtmann 1915) i 1940. 3. november 1942 ble han innlagt på Rikshospitalet, og her ble han arrestert av det norske statspolitiet 25. november og overført til Bredtveit fengsel. Herfra ble han hentet og deportert med Donau dagen etter. Han døde i Auschwitz 15. januar 1943. Også hans foreldre og to søstre ble drept i Auschwitz. Lotte kom seg over til Sverige. En snublestein er satt ned i fortauet her til minne om ham.

17. Her i en annen blokk bodde i de første krigsårene den jødiske familien Ganz, som bestod av Markus Israel Ganz (f. 1898), hans kone Lea (f. 1903) og deres to barn Charles (f. 1932) og Fanny (f. 1935). Lea og barna ble deportert med Donau 26. november 1942, alle tre ble drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. Tre snublesteiner er satt ned utenfor blokken til minne om dem. Også Leas svigermor, Marie Ganz, som bodde i Jens Bjelkes gate 80, ble drept i Auschwitz. Markus kom seg over til Sverige.

27. I den samme blokken, med inngang ved Båhusveien, bodde i de førse krigsårene den jødiske enkefru Eva Salit (f. Miller 1882). Hun hadde to døtre: Mary (f. 1903) som var kontordame i en engrosforretningen innen ur og bijouteri, M. L. Milner, i Kirkegata 1, og bodde sammen med moren, og Helene (35 år i 1942) som var gift Colombo og bodde i Italia. Sammen med datteren Mary ble Eva Salit deportert med Donau 26. november 1942. Både hun og Mary ble drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember.

I denne blokken bodde også den tyske forfatteren og etnologen Eugen Lewin-Dorsch (født 1883). Han hadde flyktet fra Tyskland til Italia i 1930-årene. Med hjelp fra den norske konsulen i Roma kom han til Norge antagelig i 1939. Han ble arrestert 9. mai 1941 «på grunn av sin tyskfiendtlige holdning» og beholdning av ulovlige tekster, og deportert fra Norge i juni 1941. Han døde i Mauthausen konsentrasjonsleir som den første jøde deportert fra Norge 2 eller 3. oktober 1941. Tre snublesteiner er satt ned her til minne om Eva og Mary Salit og Eugen Lewin-Dorsch.

Referanser i denne artikkelen

Sinsenbyen