Ole Brumms vei

Parsellhager ved Ole Brumms vei 18 til 24. Foto: Helge Høifødt

Ole Brumms vei, Haugenstua, bydel Stovner, blindvei sørøstover fra Garver Ytteborgs vei. Navn 1968 etter teddybjørnen Ole Brumm fra A. A. Milnes barnebøker.

Bygninger m.m.:

2–44. Seks lamellblokker som tilhører Haugenstua borettslag.

17. En tidligere grindvokterbolig, opprinnelig en arbeidsbrakke oppført i forbindelse med bygging av Hovedbanen 1851–54, den lå da nærmere Haugenstua stasjon. Veien og jernbanen krysset den gang i plan, og det ble nødvendig å stenge veien med grind når toget kom. Stua ble derfor flyttet hit, en grindvokterske som bodde her med familien sin, hadde som oppgave å passe på at grindene var lukket når toget passerte. Idet det kjørte forbi, kastet lokomotivføreren post ut av vinduet, og det var da ungenes oppgave å gå rundt på gårdene med posten. I forbindelse med anleggelsen av dobbeltspor mellom Kristiania og Lillestrøm i 1903, ble veien lagt under sporene, og med planfri kryssing ble falt behovet for grindvoktersen og hennes tjenester bort. Stua er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.