Olympen

Olympen, også kalt "Lompa" med faste gjester. Fotografert før oppussing i 2006.

Olympen, populært kalt «Lompa», Grønlandsleiret 15, bevertningssted åpnet 1899. Bygningen ble oppført av Ytteborgs Bryggeri i 1892 (ark. Herman Major Backer) og rommet i begynnelsen Grønland Folketheater. Da bevertningsstedet åpnet, var bryggeriets navn endret til Foss Bryggeri. Fra 1911 var annen etasje i noen år leid av Sportsklubben av 09, som arrangerte bryte- og boksekamper her. Utvidet og ominnredet 1927 ved ark. Lars Backer. Salen ble dekorert 1928 med malerier fra Grønland og Enerhaugen av Henrik Backer. Med skiftende eiere var Olympen senere restaurant, hovedsakelig ølhall, inntil 1963 da etablissementet etter ny innredning gjenoppstod som spiserestaurant med bibehold av Backers malerier. Sammen med restauranten drives nattklubben Pigalle i etasjen over, dekorert av Guy Krohg. Ny oppussing 2006–2007. Restauranten er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.