Ordfører

Ordfører Marianne Borgen med ordførerkjede. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Ordfører, kommunenes rettslige representant og øverste leder. Ordføreren er byens fremste tillitsmann og representant utad. Ordføreren leder møtene i bystyret, valgstyret og forretningsutvalget. Ordføreren har også egne medarbeidere knyttet til representasjon og utøvelse av ordførervervet. Et eget ordførerkjede ble tatt i bruk ved Rådhusets innvielse 1950. Det brukes særlig når ordføreren er vert i Rådhuset. Ordføreren blir valgt av bystyret for fire år. Før innføringen av byrådsordningen (1986) hadde ordføreren en tydeligere politisk lederfunksjon i kommunen; denne er nå overtatt av byrådet.

Embetet som ordfører ble innført da kommunene ble opprettet ved Formannskapslovene i 1837.

ORDFØRERE I CHRISTIANIA/KRISTIANIA/OSLO

1837 Andreas Tofte
1838 Herman Foss
1839 John Iversen Randklev
1840–41 Herman Foss
1841 Christian Zetlitz Bretteville
1842 John I. Randklev
1842 Ulrik A. Motzfeldt
1842–43 Erich Røring Møinichen
1843–45 Carl Andreas Fougstad
1845 Lars Rasch
1846 Christian Birch-Reichenwald
1847–52 Lars Rasch
1853–60 Ulrik A. Motzfeldt
1861 Frederik Stang
1862 Christian Birch-Reichenwald
1863 August Thomle
1864–65 Christian Birch-Reichenwald
1866–68 Carl Johan Michelet
1869–76 Otto Joachim Løvenskiold
1877–78 Anders Sandøe Ørsted Bull
1879–80 Christian Homan Schweigaard
1881–84 Anton Blumenthal Petersen
1885–89 Christian Homan Schweigaard
1889 Peter Birch-Reichenwald
1889–90 Karl Henrik Lous
1891 Bernhard Getz
1892 August Christian Baumann Bonnevie
1893–94 Evald Rygh
1895 Fredrik Stang Lund
1895–97 Elias Sunde
1898 Wollert Hille Bøgh
1899–1901 Edmund Harbitz
1902–04 Jens Ludvig Andersen Aars
1905 Johan Skougaard
1906–08 Fredrik Moltke Bugge
1909–10 Olaf H. L. Berg
1910 Thomas Cathinco Bang
1911 Lyder Nicolaysen
1912–14 Hieronymus Heyerdahl
1915–16 Peter Meinich
1917–19 Carl Jeppesen
1920–22 Haavard Martinsen
1923–28 Borger With
1929–31 Adolf Indrebø
1932–34 Eyvind Getz
1935 Oscar Torp
1935–36 Trygve Nilsen
1936 Oscar Torp
1936–40 Trygve Nilsen
1940 Einar Gerhardsen
1940–41 Rolf Stranger
1945 Einar Gerhardsen
1945 Rolf Stranger
1945–47 Arnfinn Vik
1948–50 Halvdan Eyvind Stokke
1951–55 Brynjulf Bull
1956–59 Rolf Stranger
1960–61 Brynjulf Bull
1962–63 Rolf Stranger
1964–75 Brynjulf Bull
1976–90 Albert Nordengen
1990–91 Peter N. Myhre
1992–95 Ann-Marit Sæbønes
1995–2007 Per Ditlev-Simonsen
2007 Svenn E. Kristiansen
2007–15 Fabian Stang
2015–23 Marianne Borgen
2023– Anne Lindboe

ORDFØRERE I AKER

1837–39 Hans Abel Hielm
1839–43 Adolf Bredo Stabell
1843–44 Andreas Grimelund
1844–47 Rasmus Winderen
1847–59 Adolf Bredo Stabell
1859–75 Hans Grimelund
1875–77 Jørgen Henrik Meinich
1877–81 Hans Grimelund
1881–89 Haakon Tveter
1889–91 Otto Fougner
1891–95 Frithjof Ingier
1895–97 Herman Wedel Jarlsberg
1897–1901 Wilhelm Hansen Færden
1902–07 Peter Andreas Morell
1908–10 G. F. (Frits) Egidius Kiær
1911–16 Peter Andreas Morell
1917–28 Sigurd Iversen
1929–30 Wilhelm Stenersen
1930 Arne Sunde
1930–31 Erling Schiøtz
1931 Arne Sunde
1932–34 Erling Schiøtz
1935–38 Chr. L. Jensen
1938 Eystein Torkildsen
1938–41 Chr. L. Jensen
1945 Rolf Magelssen
1945 Chr. L. Jensen
1946–47 Halvdan Eyvind Stokke
Aker ble slått sammen med Oslo 1. jan. 1948