Byrådet

Oslo kommunes logo.

Byrådet, Oslos «byregjering» i kommunens nye styringssystem fra 1986. Ordningen med byråd ble opprinnelig innført som en forsøksordning og ble deretter en permanent ordning med egen lovhjemmel fra 1993. Med dette har bystyret innført et parlamentarisk system. Byrådet fungerer som en byregjering, dvs. at det er avhengig av bystyrets tillit for å kunne utøve sine funksjoner.

Byrådet hadde 2010–19 åtte medlemmer, 2019–23 var det ni byråder. Fra 2023 er det igjen åtte byråder som velges av bystyret. Valgbare til byrådet er alle som er valgbare til bystyret, dvs. stemmeberettigede innbyggere i Oslo. Det er altså ikke noe krav til at byrådene må være valgte medlemmer av bystyret.

Det parlamentariske system innebærer at byrådet må fratre dersom et flertall i bystyret krever det, eller når byrådet selv stiller «kabinettspørsmål», dvs. setter sin stilling inn på å få et bestemt forslag vedtatt og taper voteringen. Ordføreren er ansvarlig for at det blir dannet et byråd som kan velges av et flertall i bystyret. Byrådsmedlemmer fratrer eventuelle kommunale verv mens de sitter i byrådet. Det gjelder også evt. vervet som bystyremedlem.

Byrådet er den øverste ledelse av den samlede kommunale administrasjon. Byrådet skal innstille i saker til bystyret og sørge for effektiv gjennomføring av vedtak foretatt i overordnede organer. Byrådet og det enkelte medlem kan gjøre beslutninger i saker der bystyret har delegert vedtaksmyndighet til byrådet.

De enkelte byråder er leder for hver sin byrådsavdeling. Enkelte byrådsavdelinger har til tider flere byråder. Hver byrådsavdeling ledes administrativt av en kommunaldirektør. Den enkelte byråd er gitt instruksjonsrett overfor sin administrasjon og avgjørelsesmyndighet på sitt fagområde innenfor den ramme bystyret har gitt.

Tabellen nedenunder gir en oversikt over byrådsledere og de ulike byrådene. Titler og ansvarsområde for de enkelte byrådene har variert mye over tid, slik at listene ikke alltid er like oversiktlige.

BYRÅDET

Byrådsledere

1986–89 Hans Svelland (H) Høyre
1989–90 Michael Tetzschner (H) Høyre
1990–91 Michael Tetzschner (H, Frp, KrF) Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
1992–95 Rune Gerhardsen (A, SV) Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
1995–97 Rune Gerhardsen (A) Arbeiderpartiet
1997–2000 Fritz Huitfeldt (H) Høyre
2000–03 Erling Lae (H, KrF, V) Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre
2003–09 Erling Lae (H, Frp) Høyre, Fremskrittspartiet
2009–11 Stian Berger Røsland (H, Frp) Høyre, Fremskrittspartiet
2011–15 Stian Berger Røsland (H, V, KrF) Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti
2015–23 Raymond Johansen (A, MDG, SV) Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti
2023– Eirik Lae Solberg (H, V) Høyre, Venstre

Ved koalisjonsbyråd er byrådslederens parti nevnt først

Byråder

Finansbyråd
Finansbyråd
1986–88 Hans Svelland (H)
1988–89 Michael Tetzschner (H)
1989–90 Merete Johnson (H)
1990 Trond B. Svendsen (Frp)
1990–91 Sverre Frich jr. (Frp)
1991 Hans Andreas Limi (Frp)
Finans- og planbyråd
1992–95 Rune Bjerke (A)
1995–97 Gro Balas (A)
Finansbyråd
1997–99 Heidi Larssen (H)
1999–2002 Audun Iversen (H)
Finans- og utviklingsbyråd
2002–07 André Støylen  (H)
2007–09 Stian Berger Røsland (H)
Finansbyråd
2009–13 Kristin Vinje (H)
2013–14 Torger Ødegaard (H)
2014–15 Eirik Lae Solberg (H)
2015–19 Robert Steen (A)
2019–23 Einar Wilhelmsen (MDG)
2023– Hallstein Bjercke (V)
Byråd for bydelene
Bydelsbyråd
1986–88 Merete Johnson (H)
1988–90 Fritz Huitfeldt (H)
1990–91 Ellen Chr. Christiansen (Frp)
I perioden 1992–97 var denne posten fordelt på andre byrådsposter
Byråd for eldre og bydelene
1997–2000 Erling Lae (H)
2000–01 Bård Folke Fredriksen (H)
2001–02 Torger Ødegaard (H)
Byrådsposten ble etter 2002 fordelt på andre byrådsposter
Byutviklingsbyråd
1986–88 Michael Tetzschner (H)
1988–90 Sigurd Østen (H)
1990–91 Sveinung Lunde (H)
Kultur- og byutviklingsbyråd
1992–95 Terje Kalheim (SV)
1995–97 Harald Bekken (A)
Næring- og byutviklingsbyråd
1997–99 Olaf Stene (H)
1999–2000 Grete Horntvedt (H)
2000–03 Ann Kathrine Skjørshammer Tornås (KrF)
Byutviklingsbyråd
2003–06 Grete Horntvedt (H)
2006 Peter N. Myhre (Frp)
2006–09 Merete Agerbak-Jensen (H)
2009–15 Bård Folke Fredriksen (H)
2015–23 Hanna E. Marcussen (MDG)
2023 Arild Hermstad (MDG)
2023– James Stove Lorentzen (H)
Utdanningsbyråd
Byråd for kultur og utdanning
1986–90 Karin Holmsen (H)
1990–91 Robert Wright (KrF)
Byråd for barn og utdanning
1992–93 Hanne Harlem (A)
1993–95 Gro Balas (A)
1995–96 Signe Horn (A)
1996–97 Torild Lien Utvik (A)
Byråd for kultur og utdanning
1997–99 Grete Horntvedt (H)
1999–2000 Bård Folke Fredriksen (H)
2000–01 Trine Skei Grande (V)
2001–03 Kjell Veivåg (V)
Byråd for barn og utdanning
2003–09 Torger Ødegaard (H)
Byråd for kunnskap og utdanning
2009–13 Torger Ødegaard (H)
2013–15 Anniken Hauglie (H)
Byråd for oppvekst og kunnskap
2015–17 Tone Tellevik Dahl (A)
2017–21 Inga Marte Thorkildsen (SV)
2021–23 Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)
Byråd for utdanning
2023– Julie Midtgarden Remen (H)
Byråd for miljø og samferdsel
Samferdselsbyråd
1986 Nina Heggelund (H)
1986–88 Sveinung Lunde (H)
1988 Merete Johnson (H)
Teknisk byråd
1988–90 Leif Nybø (H)
1990–91 Merete Johnson (H)
Miljø- og samferdselsbyråd
1992–95 Raymond Johansen (SV)
1995–97 Steinar Saghaug (A)
1997–98 Kari Eliassen (H)
1998–2000 Merete Agerbak-Jensen  (H)
2000–03 Hilde Barstad (H)
2003–09 Peter N. Myhre (Frp)
2009 Jøran Kallmyr (Frp)
Byråd for samferdsel, miljø og næring
2009–11 Jøran Kallmyr (Frp)
Miljø- og samferdselsbyråd
2011–13 Ola Elvestuen (V)
2013–15 Guri Melby (V)
2015–21 Lan Marie Nguyen Berg (MDG)
2021–23 Sirin Stav (MDG)
2023– Marit Kristine Vea (V)
Byråd for eldre, helse, velferd og sosiale tjenester
Helse- og sosialbyråd
1986–88 Ole B. Hovind (H)
Helsebyråd
1988–91 Eirik Moen (H)
Helse- og eldrebyråd
1992–93 Gro Balas (A)
1993–94 Kirsten Rytter (A)
1994–95 Vivi Lassen (SV)
1995–97 Odd Bakken (A)
Helse- og sykehusbyråd
1997–2000 Anne Herseth (H)
2000 Erling Lae (H)
2000–02 Ellen Chr. Christiansen (H)
Byråd for velferd og sosiale tjenester
2002–03 Torger Ødegaard (H)
2003–06 Margaret Eckbo (Frp)
2006–09 Sylvi Listhaug (Frp)
Byråd for helse og eldre
2009–11 Sylvi Listhaug (Frp)*
Byråd for sosiale tjenester
2010–11 Anniken Hauglie (H)*
Eldrebyråd
2011–15 Aud Kvalbein (KrF)*
Byråd for helse og sosiale tjenester
2011–13 Anniken Hauglie (H)*
2013–15 Øystein Eriksen Søreide (H)*
Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester
2015–17 Inga Marte Thorkildsen (SV)
Byråd for eldre, helse og arbeid
2017–19 Tone Tellevik Dahl (A)
Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
2019–23 Robert Steen (A)
2023 Marthe Scharning Lund (A)
Byråd for helse
2023– Saliba Andreas Korkunc (H)
Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold
2019–20 Omar Samy Gamal (SV)
Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester
2020–23 Rina Mariann Hansen (A)
2023 Usman Mushtaq (A)
Byråd for sosiale tjenester
2023– Julianne Ferskaug (V)

*I perioden 2010–15 var det to byråder innenfor dette ansvarsområdet

Byråd for næring og eierskap
For perioden 1988–91, se under byråd for byutvikling
Byråd for næringsutvikling
1992–94 Per Klausen (A)
1994–97 Kaare Sandegren (A)
Næring- og byutviklingsbyråd
1997–99 Olaf Stene (H)
1999–2000 Grete Horntvedt (H)
2000–03 Ann Kathrine Skjørshammer Tornås (KrF)
Byråd for kultur og næring
2004–09 Anette Wiig Bryn (Frp)
2010–11 Øystein Sjøtveit (Frp)
2011–15 Hallstein Bjercke (V)
Byråd for næring og eierskap
2015–17 Geir Lippestad (A)
2017–19 Kjetil Lund (A)
2019 Marthe Scharning Lund (A)
2019–23 Victoria Marie Evensen (A)
2023 Rina Mariann Hansen (A)
Byråd for kultur og næring
2023– Anita Leirvik North (H)
Andre byråder
Byråd for Administrasjon og personal (1986–88)
1986–88 Ingeborg Midttun (H)
Teknisk byråd (1986–91)
1986–88 Jo Frisch (H)
1988 Eirik Moen (H)
1988–90 Leif Nybø (H)
1990–91 Merete Johnson (H)
Byråd for Arbeid og sosiale tjenester (1992–97)
1992 Liss Schanke (SV)
1992–94 Vivi Lassen (SV)
1994–97 Torild Lien Utvik (A)
Byråd for Service- og organisasjonsutvikling (2000–02)
2000 Hilde Barstad (H)
2000–02 Robert Wright (KrF)
Byråd for Kultur, idrett og frivillighet (2015–23)
2015–20 Rina Mariann Hansen (A)
2020–23 Omar Samy Gamal (SV)