Oslo Sosialistisk Venstreparti

Oslo Sosialistisk Venstreparti, fylkeslag av SV; partiet ble dannet 1975 etter valgsuksessen til Sosialistisk Valgforbund 1973. Den største gruppen i valgforbundet var Sosialistisk Folkeparti (SF) som ble stiftet i 1961. Dette partiet deltok første gang ved kommunevalget i 1963 og fikk valgt fire representanter. SF/SV har siden vært representert i bystyret. Blant partiets profilerte politikere i bystyret kan nevnes Per Aavatsmark, kommunalrådene Roar Wiik og Per Eggum Mauseth, Kari Pahle, som var varaordfører 1992–95 og Marianne Borgen, som er ordfører siden 2015. SV deltok i byråd med Arbeiderpartiet 1992–95 og med Arbeiderpartiet og MDG siden 2015.

SF var representert på Stortinget for Oslo 1961–69 ved Finn Gustavsen. SV har vært representert på Stortinget siden 1973 fra Oslo, bl.a. med partilederne Theo Koritzinsky, Erik Solheim og Kristin Halvorsen. Se tabell over stortingsrepresentanter.

SVs gjorde sitt dårligste kommunevalg var i 2015 (5,4 %), sitt beste i 2003 (20,3 %). Se valgresultater her, se også valgstatistikk under de enkelte bydeler. Partiet har kontorer i Hagegata 22.

Oslo SV

Partiledere

1974–75 Hans Paul Schwarz
1975–76 Hilde Bojer
1976–78 Terje Røllheim
1978–79 Terje Larsen
1979 Thorn Dønhaug
1979–80 Kari Kromann
1980–82 Steinar Stjernø
1982–84 Kjetil Paulsen
1984–85 Vivi Lassen
1985–88 Roar Wiik
1988–89 Naushad Ali Qureshi
1989–90 Gunnar Linderud
1990–92 Raymond Johansen
1992–96 Lise Grette
1996–2008 Hans Petter Aas
2008–10 Heikki Holmås
2010–13 Per Østvold
2013–15 Nora Fjelddalen
2015–17 Benjamin Larsen
2017– Sunniva Holmås Eidsvoll

KAT