Kommunevalg

(Omdirigert fra Oslo - kommunevalg)

KOMMUNEVALGRESULTATER FOR OSLO SIDEN 1945

Parti Oppslutning i %  
19451 19452 19473 1951 1955 1959 1963 1967 1971
Arbeiderpartiet 38,2 42,8 37,1 41,0 41,8 44,6 44,6 42,5 40,2
Høyre 33,7 26,3 37,4 38,5 39,7 40,0 39,2 37,9 34,9
Venstre 3,7 3,3 4,7 6,3 5,4 4,7 4,3 5,1 3,7
Kristelig Folkeparti 13,0 11,6 7,2 6,4 5,9 5,2 4,3 4,6 6,3
Kommunistene 11,4 15,9 13,5 7,8 6,3 4,4 1,7 1,1 1,64
Sosialistisk Folkeparti 5,1 7,7 8,6
Senterpartiet 0,8 1,1 2,6
Andre 0,9 1,1 2,15

1 Aker

2  Oslo

3  I 1947 hadde Oslo og Aker felles kommunevalg foran sammenslåingen 1948

4  Venstresosialistisk enhetsliste

5  Natur- og miljølisten

Parti Oppslutning i %
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Arbeiderpartiet 37,7 33,5 34,8 30,9 30,3 31,0 26,7 25,2 29,9 33,2 32,0 20,0
Høyre 39,5 43,3 37,2 32,1 31,4 25,9 28,6 25,0 25,2 35,5 31,8 25,4
Fremskrittspartiet 1,21 4,6 9,5 18,4 8,8 20,2 16,6 16,5 14,3 7,0 6,0 5,3
Sosialistisk Venstreparti 6,3 5,6 6,7 6,8 14,4 7,5 12,8 20,3 10,6 6,3 5,4 9,1
Kristelig Folkeparti 7,3 5,4 4,4 3,7 3,5 3,7 5,2 3,0 3,1 2,4 2,4 1,7
Venstre 2,1 3,5 2,9 2,9 1,5 3,7 3,2 4,2 8,7 8,2 6,9 5,8
Rød Valgallianse2 1,3 1,8 2,7 3,0 4,1 3,0 4,3 3,1 5,2 3,6 5,0 7,2
Miljøpartiet De Grønne 0,6 2,5 8,1 15,3
Senterpartiet 1,6 0,8 0,7 0,7 2,2 1,5 0,7 0,8 0,8 0,5 0,6 2,2
Andre 3,0 1,4 0,9 1,5 3,8 3,6 2,2 2,1 1,6 0,8 1,8 8,03

1  Anders Langes Parti i fellesliste med Norges Demokratiske Parti

2 Fra 2011: Rødt

3 Herav 5,8 % til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

BYSTYRETS SAMMENSETNING

Parti 1898 1901 1904 1907            1910          1913          1916           1919        1922           1925           1928
Arbeiderpartiet 14 23 27 31 36 42 35 33 33 42
Høyre1,2 42 48 47 451 38 35 35 462 402 412 402
Venstre 32 16 11 10 8 8 5 3 1 0 2
Frisinnede Venstre2 6 5 2 2 2 2 2
Sosialdemokratene 8 7
Avholdspartiet 3 2 2 2 1 23 23
Andre 74 45 16 17
Totalt 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

1 1907: Høire, Den liberale vælgerforening og Næringspartiet

2 1919, 1922, 1925 og 1928: Høyre og Frisinnede

3 Kristent Avholdsparti

4 Demokratiske Arbeiderorganisation

5 2 Demokratisk arbeiderorganisasjon, 2 Kvinnestemmerettsforbundet

6 Uavhengig

7 Kommunistene

Parti 1931 1934 1937 1945 1947 1951 1955 1959 1963 1967
Arbeiderpartiet 41 43 45 37 31 35 36 39 39 37
Høyre 39 35 35 22 32 33 35 35 35 33
Venstre 3 3 2 2 4 5 4 4 3 4
Kristelig Folkeparti 2 10 6 5 5 4 3 4
Kommunistene 0 0 0 13 11 6 5 3 1 0
Sosialistisk Folkeparti 4 6
Andre 11 32 13
Totalt 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85

1 Frisinnede Folkeparti

2 Nasjonal Fellesliste

3 Senterpartiet

Parti 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007
Arbeiderpartiet 35 34 30 31 27 19 20 16 15 18
Høyre 31 35 38 33 29 20 17 18 15 16
Sosialistisk Venstreparti 71 5 5 6 6 9 4 8 12 6
Fremskrittspartiet 12 4 8 16 5 13 10 10 9
Kristelig Folkeparti 5 6 4 3 3 2 2 3 2 2
Venstre 3 1 3 2 23 0 2 2 3 5
Senterpartiet 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Rød Valgallianse 1 1 2 2 2 1 2 2 3
Andre 24 15 16
Totalt 85 85 85 85 85 59 59 59 59 59

1 Sosialistisk Folkeparti

2 Stilte som Anders Langes Parti i fellesliste med Norges Demokratiske Parti

3 Fellesliste V/DLF

4 1 natur- og miljølisten, 1 Venstresosialistisk enhetsliste

5 Det liberale Folkepartiet

6 Pensjonistpartiet

2011 2015 2019
Arbeiderpartiet 20 20 12
Høyre 22 19 15
Sosialistisk Venstreparti 4 3 6
Fremskrittspartiet 4 4 3
Kristelig Folkeparti 1 1 1
Venstre 5 4 4
Rødt 2 3 4
Miljøpartiet De Grønne 1 5 9
Senterpartiet 0 0 1
Folkeaksjonen Nei til

mer bompenger

- - 4
Totalt 59 59 59