Oslo Fremskrittsparti

Oslo Fremskrittsparti, fylkeslag av Fremskrittspartiet (Frp), deltok første gang ved kommunevalget i 1975 (som Anders Langes Parti) og fikk da valgt inn ett medlem i bystyret. Partiet har siden vært representert i bystyret, og det var ved flere valg byens tredje største parti, men ved lokalvalget i 2019 ble det bare åttende største parti i byen. Frp var i byrådssamarbeid med Høyre og KrF 1990–92. Fra 2003 til 2011 satt partiet i byråd med Høyre.

Etter valget i 1987 fikk partiet Peter N. Myhre valgt som varaordfører. Ved Albert Nordengens avgang som ordfører høsten 1990 overtok Myhre som ordfører og satt til 1. jan. 1992. Svenn Kristiansen var varaordfører 1995–2007 og ordfører en kort periode 2007; i forbindelse med Ditlev-Simonsens avgang like før valget i 2007 overtok Kristiansen som ordfører frem til ordførervalget i det nye bystyret. Av andre markante politikere kan nevnes kommunalrådene Pål Atle Skjervengen og Arve Lønnum jr. og byrådene Ellen Christine Christiansen, Sylvi Listhaug og Jøran Kallmyr. Partilaget har flere ganger vært preget av uro, og i 2020 ble fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ekskludert fra partiet.

Oslo Fremskrittparti har vært representert på Stortinget 1973–77 og fra 1981. Carl I. Hagen var den mest fremtredende representant (fast medlem 1981–2009). Han var i mange år også medlem av bystyret. Siv Jensen ble innvalgt på Stortinget 1997. Hun var leder i Frp 2006–21. Se tabell over stortingsrepresentanter.

Fremskrittspartiets dårligste resultat i kommunevalget kom ved valget 1975 (1,2 %), det beste 1995 (20,2 %). Oslo Fremskrittsparti har sine kontorer i Karl Johans gate 25 (Tostrupgården).

Se tabell over valgresultater og valgstatistikk i artiklene om de enkelte bydelene.

Partiledere

1973–74 Tor Fjære
1974–75 Sigmund Simonsen
1975–77 Svein Erling Haugan
1977–78 Carl I. Hagen
1978–82 Svein Erling Haugan
1982–91 Peter N. Myhre
1991–92 Svenn Kristiansen
1992–95 Peter N. Myhre
1995–2000 Einar Lonstad
2000 Dag Danielsen
2000–02 Arve Lønnum
2002–04 Svenn Kristiansen
2004–05 Ketil Solvik-Olsen
2005–10 Peter N. Myhre
2010–14 Christian Tybring-Gjedde
2014–16 Camilla Wilhelmsen
2016–17 Aina Stenersen
2017–18 Mazyar Keshvari
2018–20 Tone Ims Larssen
2020 Geir Ugland Jacobsen
2020–21 interimstyre
2021 Peter N. Myhre
2021–24 Andreas Meeg-Bentzen
2024– Arve Lønnum

BBu/KAT