Oslo Rødt

Oslo Rødt, fylkeslag av partiet Rødt, til 2007 Rød Valgallianse (RV). Rød Valgallianse ble etablert 1973 som valgallianse mellom Arbeidernes Kommunistparti (m-l) og andre uavhengige venstreorienterte. I 2007 ble AKP (m-l) nedlagt og Rødt ble etablert som et eget parti. RV stilte første gang til valg 1975 og har siden vært representert i bystyret. I 1993 ble RV etablert som eget parti uten formell organisatorisk tilknytning til AKP. Ved kommunevalget i 2007 stilte paritet av formelle valgtekniske grunner fortsatt under navnet RV, men skiftet samme år navn til Rødt.

Oslo er Rødts klart beste fylke, og partiet hadde stortingsrepresentant Erling Folkvord valgt fra Oslo 1993–97. Folkvord har også vært partiets mest markante representant i bystyret. Fra 2017 er Rødt representert på Stortinget for Oslo med Bjørnar Moxnes, fra 2021 også med Seher Aydar.

Partiet har kontorer i Dronningens gate 22. Partiledere i senere år har vært Mikkel Øgrim Haugen (2014–18), Siavash Mobasheri (2018–22) og Mari Rise Knutsen (fra 2022).

Rødt/RV gjorde sitt beste valg i Oslo 2019 (7,2 %) og det dårligste 1975 (1,3 %). Se valgtabeller over kommunevalgresultater og valgstatistikk under de enkelte bydeler. Se også tabell over stortingsrepresentanter.