Orionveien

Orionveien, Grefsenplatået, bydel Nordre Aker, T-formet blindvei vestover fra Grefsenveien. Navn 1951 etter stjernebildet Orion, flere av veiene i området har navn med tilknytning til astronomi.