Ormøybakken

Ormøybakken, Ormøya, bydel Nordstrand, fra Ormsundveien forbi Ormøy kirke. Navnet vedtatt 1926.

Bygninger m.m.:

4b. Ormøy kirke.

21. «Ormøkollen», villa oppført for grosserer Ludvig Christiansen 1895 (ark. Hjalmar Welhaven). En grandios bygning i nasjonal tømmerstil med et spesielt eksteriør. Byggherren bodde ikke selv i huset. Etter 1945 ble bygningen brukt til «Hvilehjemmet Jasin Terata», senere rekonvalesenthjem drevet av Frelsesarmeen, fra 1991 igjen privatbolig.