Oslo-guide

Oslo-guide, kommunalt autorisert omviser for turister på kortere rundturer, i museer og lignende. Guidene autoriseres etter en eksamen, og det arrangeres kvelds- og helgekurs på forhånd. I de senere år har det vært praktisert en ordning med kommunal godkjenning av guider som har bestått Oslo Guideforenings eksamen. Disse har mottatt diplom og guidenål fra Oslo kommune og har fått adgang til å benytte yrkesbetegnelsen «Oslo-guide». Godkjenningsordningen har vært kommunens kvalitetsgaranti overfor tilreisende, turoperatører og andre brukere av guidetjenesten.

De første Oslo-guidene ble utdannet 1932. Fra 1947 ble guidekurs arrangert av Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omegn. Oslo Guideforening har ca. 220 autoriserte guider, som til sammen dekker 32 fremmedspråk.