Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omegn

Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omegn (ROO), forening etablert av Oslo kommune for å reklamere for Oslo som reisemål. Turistbyråene formidlet mange oppdrag.

I 1931 ble Alfhild Hovdan (1904–82) ansatt som sekretær i ROO, fra 1932 som kontorsjef og dermed i praksis Oslos første turistsjef, noe hun var til 1976. Hennes credo var: «Jeg selger ikke Oslo – jeg inviterer». Blant aktivitetene ROO initierte var bl.a. Oslodagen og arrangering av guidekurs. I 1932 ble Oslo Guideforening stiftet, og i 1947 arrangerte Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omegn sitt første guidekurs, senere kom flere slik at byen etter hvert fikk autoriserte Oslo-guider.