Oslo Montessori Skole

Oslo Montessori Skole, Huldreveien 28 på Vettakollen, privat barne- og ungdomsskole (1–10), holder siden 1990 til i gamle Vettakollen Turisthotell. Skolen underviser etter montessori-systemet, utviklet av den italienske legen, antropologen og pedagogen Maria Montessori (1870–1952). Det skal stimulere elevenes frivillige virksomhet, mens læreren holder seg i bakgrunnen, og der spesielt tilpasset materiell spiller en viktig rolle. Det er ikke kateter i klasserommene, og elevene kan selv velge arbeidsplass, individuelt eller i grupper. Skolen benytter svømmehallen ved Skådalen Kompetansesenter og idrettshallen til Heming for gym.

Skolen hadde 70 elever da den var ny i 1990/91, mens elevtallet i skoleåret 2018/19 var 213.