Oslo Sjømannskirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Foto: Bjørn Erik Pedersen / Creative Commons

Oslo Sjømannskirke, tidligere kirke som lå i Admiral Børresens vei 4 på Bygdøy, og som 1954–2015 tilhørte Den indre Sjømannsmisjon avdeling Oslo. Institusjonen er opprettet for å arbeide blant tilreisende sjøfolk og mennesker med virke på Oslo havn, og ble drevet siden 1867 under forskjellige organisasjoner, fra 1985 av Den indre Sjømannsmisjon. Oslo Sjømannsmisjons virksomhet skriver seg fra 1901. Kirken ble avvigslet og solgt i 2015, og Misjonen kjøpte deretter lokaler til sin virksomhet i Løkkegangen 1–3 etter salget av eiendommen på Bygdøy, men uten lenger å drive kirke med søndagsgudstjenester. I 2023 ble eiendommen kjøpt av milliardærarving Katharina Andresen for 590 millioner kroner.

Historikk

I en årrekke arbeidet man med det mål for øye å få reist en egen kirke i Oslo. I 1954 fikk misjonen kjøpt admiral Jacob Børresens eiendom på Bygdøy og innredet den til kirke. Bygningen ble oppført som villa 1916 (ark. Arnstein Arneberg) med tårntilbygg fra 1922.

Oslo Sjømannskirke ble innviet søndag 20. juni 1954 av biskop Johannes Smemo i nærvær av kong Haakon og fremtredende representanter for skipsfarten og de understøttende foreninger.

Kapellet hadde 50 sitteplasser samt 150 i en stor tilstøtende festsal. Denne og sakristiet ble tilbygd 1962. Altertavlen var et trekors med utskjæringer. Kirken hadde en klokke, støpt hos Olsen Nauen 1960. Orgelet var et harmonium. Eiendommen utgjør med hagen 6 daa og den har 49 m strandlinje. I 1966 ble det her satt opp et minnesmerke over omkomne på sjøen. Etter at kirken var blitt solgt, ble monumentet flyttet til Norsk Maritimt MuseumBygdøynes.