Oslo Tennisklubb

Oslo Tennisklubb, OTK, idrettslag stiftet 1900 som Kristiania Lawn-Tennis Klub; den tok initiativ til dannelsen av Norges Tennisforbund 1909. OTK har vært en av landets ledende tennisklubber. Den har anlegg og klubbhus i Hyllveien 5 på Madserud med 12 baner; det er utendørs riksanlegg for tennis. Baneanlegget ble anlagt av klubben på forsommeren 1926. Tidligere hadde den spilt på Bygdøbanene, som lå på Folkemuseets område. Det nye baneanlegget hadde opprinnelig 11 baner, og den gamle tennispaviljongen som klubben hadde hatt på Bygdøy, ble flyttet til Madserud og gjenoppført litt utvidet.

Klubben planlegger (2020) bygging av ny innendørs tennishall med seks baner integrert med nytt klubbhus som også inneholder restaurant, treningsrom med løpebaner og garderobeanlegg. Anlegget vil ha totalt 15 baner etter ombyggingen

Klubben hadde ca. 900 medlemmer i 2018. Blant kjente medlemmer er Molla Bjurstedt (OL-bronse 1912 og finalist i Wimbledon), Ada Werring, Amy Jönsson, Frithjof Prydz, Finn Dag Jagge og Ellen Grindvold.