Oslo bahá'i' samfunn

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Oslo bahá'i samfunn, religiøst senter i Holmenkollveien 26, i det som er senter for Bahá'i Norge. Samfunnet bruker vanlige møtelokaler eller private hjem til sine bønnemøter og samlinger, men har kjøpt en tomt utenfor Oslo med tanke på å bygge et eget tempel. Eget gravfelt på Voksen kirkegård.

Bahá'i-troen er den yngste av verdensreligionene, opprettet i Persia (nåværende Iran) 1836, og den sier selv at den forener alle religioner. Sykepleiersken Johanna Schubarth ble medlem av samfunnet i USA og flyttet til Oslo 1927. Hun var lenge Norges eneste bahá'i og betraktes som den norske avdelingens mor. Først i 1947 fikk hun følge av flere. Ca. 200 medlemmer i Oslo (2019), den største gruppen i Norge.