Oslo domkirkes menighetshus

Oslo domkirkes menighetshus, tidligere: Vår Frelsers menighetshus lå en villa i Inkognitogata 12. Innkjøpt 1930 og innviet til menighetens bruk 24.mars 1931. Solgt 1984. Her var det menighetslokaler i første etasje. og bolig for domprost i annen etasje. Opprinnelig også en liten leilighet til menighetssøster.

Ny småkirkeforening ble stiftet her 26. april 1933.

Norske studenters kristelige forbund kjøpte eiendommen 1903 og innviet den til eget bruk 28. januar 1904, før forbundet kjøpte bygården Universitetsgata 20 og flyttet sin virksomhet dit.

Før kjøpet av villaen ble menighetsarbeidet dels drevet i kirkens sakristi og i menighetssøsterens leilighet, og ved større arrangement ble lokaler leiet i Akersgatens misjonshus eller i Ynglingeforeningen. Villaen var tidligere eid av Ingwald Nielsen.