Otto Thoresens Linie

Otto Thoresens Linie, rederi etablert 1898 av skipsreder Otto Keyser Thoresen (1849-1942), en pioner i overgangen fra seil til damp og i utviklingen av den norske linjefarten.

Som mange unge tjømlinger dro han tidlig til sjøs. 23 år gammel var han fører på en av familiens seilskuter, og ved farens død i 1880 ble han bestyrer av familierederiet. I 1887 kjøpte han sitt første dampskip, «Seaton»Det ble en god forretning, og etter 1890 satset han utelukkende på dampskip.

I 1893 vant Thoresen et anbud fra regjeringen om å drive en statsstøttet dampskipsrute mellom Norge, den iberiske halvøy og Italia. «Den subvenerede Norsk-spanske Linie» kom i gang i februar 1894, og etter fire år gikk linjen med overskudd. Flere nybygde skip kom i fart fra 1895, og i 1898 ble Thoresens enkeltselskap slått sammen til A/S Otto Thoresens Linie. Samtidig flyttet rederiet fra Tjøme til Kistiania. I 1902 startet han en dampskipsrute på Østersjøen, som i 1911 ble overtatt av sønnen Thor Thoresen (1878-1951).

Frakt av kassebord fra Norge med linjens skip til bananplantasjer på Kanariøyene førte til at Thoresen-båtene fra 1904 tok bananer som returlast fra øyene til London. Kanarilinjen, som den kaltes, ble en meget god forretning, som igjen gav støtet til Thoresens initiativ til etableringen av Den norske Syd-Amerika Linje i 1913 sammen med Det Bergenske Dampskibsselskab og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, litt senere også Fred. Olsen

Ved utbruddet av første verdenskrig i 1914 var Otto Thoresens Linie blant Norges mest grunnsolide skipsselskap. Men krigsforlis, kostbare nybygg og grådige jobbespekulanter førte til at rederiet stod økonomisk ribbet da konjunkturnedgangen satte inn etter krigen. I 1921 ble linjene til Middelhavet og Kanariøyene overtatt og kontrollert av Fred. Olsen, med Thoresens sønn Ole R. Thoresen (1881-1965) som disponent. J. Ludw. Mowinclels rederi i Bergen kjøpte andelen i Den norske Syd-Amerikalinje. Otto Thoresens Linie A/S endret navn til Dampskibsaktieselskabet Spanskelinjen, i 1934 til Den Norske Middelhavslinje A/S. Et felles kjennetegn på Thoresen-flåten var at alle skip hadde navn som begynte på S, de fleste med referanse til Spania. Portugal og Italia. 

Rederikontorene var i første del av 1930-årene i Prinsens gate 1. Otto Thoresen bodde i en tidligere villa i Frederik Stangs gate 10. Sønnen Thor bodde da i Slemdalsveien 115. Noen år etter flyttet redereiet til tredje etasje i Hieronymus Heyerdahls gate 1.

Otto Thoresens rederiflagg var rødt med et blått andreaskors og en blå rombe med en hvit T i sentrum. Skorsteinsmerket var det samme. Merket ble igjen tatt i bruk da sønnesønnen Otto Thoresen i 1964 startet Thoresen Car Ferries for ferjetrafikk mellom Storbritannia og Frankrike. 

BK