Paradisbukta

Paradisbukta, 1929. Foto: ukjent/Nasjonalbiblioteket

Paradisbukta, bukt på vestsiden av Bygdøy, nord for Huk. Badeplass med sandstrand, badestige m.m., se bilde i artikkelen Sjøbad.

Området tilhører egentlig Kongsgården, men har vært drevet av Aker og senere Oslo kommune fra 1929 etter at byens innbyggere hadde begynt å benytte området til bading og friluftsliv.

På veien ned til Paradisbukta står minnesmerket over Christian August, oppført 1814 og restaurert i 2010. Like sør for Paradisbukta er steinskulpturen «Interferens» og minnestedet for ofrene for tsunami-katastrofen i 2004, utført av John Audun Hauge og innviet 2007.