Christian Augusts monument

Prins Christian Augusts monument på Bygdøy. - Foto: Riksantikvaren

Christian Augusts monument, minnesmerke over prins Christian August (1768–1810), oppført 1814 ved ParadisbuktaBygdøy Kongsgård. Monumentet som står like ved Christian Frederiks vei, ble støpt i jern på Nes jernverk, har en grunnflate på 70 x 70 cm og står på to trappetrinn av granitt. Det er 2,7 meter høyt med en urne på toppen. Monumentet bærer inskripsjonene «Venskabs Minde for Christian August» og «Dette Minde sattes af Prinds Friederich til Hessen Aar MDCCCX (1810) og fornyedes Aar MDCCCXIV (1814) af Christian Frederik, Norges Konge». Skriften med tittelen Norges Konge ble senere skrapt vekk, men er fremdeles synig.

I 1852 ble en gate i Oslo, Kristian Augusts gate, oppkalt etter prins Christian August.

Monumentet ble restaurert i 2010 av Statsbygg i samarbeid med Norsk Folkemuseum, Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Riksantikvaren og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.