Paulus’ plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nr. 2 med fasade pusset opp i 2010-årene. Foto: Helge Høifødt

Paulus' plass. Grünerløkka, bydel Grünerløkka, plassen rundt Paulus kirke, mellom Thorvald Meyers gate og Markveien. Navn 1896 etter Paulus kirke og menighet. Plassen ble parkmessig opparbeidet i 1892. I 1920 ble det oppført en pergola på nordsiden og et lysthus ved hjørnet mot Markveien. Når pergolaen og lysthuset ble revet, er usikkert, muligens i 1960-årene. Plassen er fremdeles delvis parkmessig behandlet. Bebyggelsen består av leiegårder fra 1890-årene.

Bygninger m.m.:

3. En fireetasjes leiegård ved hjørnet av Markveien. Her bodde i de første krigsårene den jødiske kjøpmannen Isak Leimann (f. 1869), tidligere tobakkshandler og enkemann etter Anna (f. Meszansky 1862–1941). Han hadde fem barn: Elias (f. 1893) gift og bosatt i København, Charles Hermann (f. 1895), som var gift, drev damekonfeksjonsforretning i Toftes gate og bodde i Gardeveien, Bernhard (f. 1897) som var gift, drev «Trondheimsveiens Damekonfeksjon og Manufaktur» og bodde i Trudvangveien, Dina (f. 1903) som var ekspeditrise i tobakksforretningen og som bodde ved Holbergs plass, og Leon (f. 1913) som drev tobakksforretningen i Thorvald Meyers gate og bodde sammen med faren. Isak Leimann, sønnen Bernhard og datteren Dina ble deportert med Donau 26. november 1942. De ble alle tre drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 1. desember. I fortauet utenfor gården er det satt ned to snublesteiner til minne om Isak og Dina Leimann. Charles Hermann, hans kone Sara og datteren Sylvia, Leon og Bernhards kone Rebekka med datteren Ruth Vally på fem år kom seg over til Sverige.