Peisestuen

Peisestuen, Kongeveien 5, laftet bygning i dragestil 1889 (ark. Holm Munthe). I forbindelse med opprustningen av skianlegget i Holmenkollen ble bygningen flyttet 1997 fra sin gamle beliggenhet på sletta, der den opprinnelig lå ved bredden av Besserudtjernet. Foran stua der den nå ligger, er det blitt anlagt en liten dam som et mini-Besserudtjern, slik at situasjonen minner litt om slik stua lå i forhold til vannet tidligere.

Peisestuen ved den lille dammen i Kongeveien. Foto: Aslak Malmåsen