Philips-bygget

Philips-bygget ruvende bak Kino-Palæet i 1964, samme år som den gamle kinoen ble revet. – Foto: Erling N. Christensen / Oslo Museum / Creative Commons

Philips-bygget, tidligere høyhus på Majorstuen, Sørkedalsveien 6, reist 1956–58 (ark. F. S. Platou). Kontorbygningen var da Oslos høyeste hus med sine 15 etasjer og høyde på 48 m; det huset hovedkontorene til bl.a. Norsk A/S Philips, senere Årdal og Sunndal Verk og Norsk Jernverk.

Bygningen var, som etterfølgeren KPMG-bygget (se Sørkedalsveien) er blitt, et landemerke på Majorstuen, det var meget moderne for sin tid med sine curtain-wall-vegger. Philips-bygget ble revet ved en spektakulær og kontrollert sprengning 30. april 2000.