Kino-Palæet

Kino-Palæet fotografert i 1924. - Foto Anders Beer Wilse / Oslo Museum / Creative Commons

Kino-Palæet, kino som var i drift i perioden 1924–1964 i krysset mellom Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens veiMajorstuen, bydel Frogner, på det som nå heter Colosseum torg.

Kino-Palæet ble oppført i 1924 etter tegninger av arkitektene Lorentz Harboe Ree og Carl Buch. Den fikk utvendig form som et gresk tempel og hadde et elegant interiør i klassisistisk stil. Den var utstyrt med orgel. Kino-Palæet ble innviet 29. august 1924 med en prolog av Kristen Gundelach lest av skuespiller David Knudsen, før visning av den amerikanske filmen «The Covered Wagon» (1923) som skildrer nybyggere på vei gjennom det ville vesten.

Kino-Palæet ble bygget og drevet av private, slik det også var tilfellet med den store naboen som kom i 1928, Colosseum kino. Kinoene lå i Aker, men Oslo Kinematografer skaffet seg aksjemajoritet i begge i 1929.

Under andre verdenskrig ble Kino-Palæet bruk som lager for jordbruksprodukter. Kinoen ble revet i 1964 og tomten tatt i bruk som parkeringsplass, Den ble senere en åpen plass og omregulert til Colosseum torg i 2018.